Stravování


INFORMACE K PLATBÁM OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ + PŘIHLÁŠENÍ NOVÝCH STRÁVNÍKŮ

 

V pondělí 4. 9. 2023 budou všichni strávníci, kteří platí přes účet, pro tento den odhlášeni. Pokud budou mít zájem o oběd, musí se sami přihlásit.

První platba na měsíc září 2023 musí být uhrazena do 20. 8. 2023.

Strávníci, kteří platí již přes účet a jsou zaregistovaní, do jídelny nemusí, pokračují stejně jako vloni.
 

 

ZMĚNA STRAVNÉHO od září 2022 - dodatek ke smlouvě.

 

 

Přihlášení nových strávníků (žák nastupující do první třídy) a platby na září provádějte osobně ve školní jídelně ZŠ U Nemocnice. Je potřeba podepsat přihlášku. Není možné provádět platbu bez registrace strávníka.

 

Žáci, kteří jsou již v evidenci strávníků přes účet, jsou automaticky přihlášeni od 1. září.

 

Rodiče, kteří platí obědy přes účet, si musí navýšit měsíční zálohu na 600Kč.

 

Pro zavedení platby obědů přes účet, je potřeba přijít osobně do školní jídelny a nahlásit veškeré údaje.

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

 

Přihlásit nebo odhlásit oběd si musí strávník nebo rodiče vždy den předem (24 hodin) podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. V případě že si nestihne odhlásit oběd, může si ho vyzvednout ve školní jídelně do 14 hodin.

 

Tel. do školní jídelny ZŠ U Nemocnice: 412 332 737

 

 


 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Od 1. září 2015 nevaří jídelna ZŠ U Nemocnice dietní jídla. Více informací viz 

https://www.zsunemocnice.cz/skolni-jidelna/

 

 

INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ

 

Vážení rodiče,

 

pokud měníte způsob platby obědů z platby v hotovosti na platbu z běžného účtu, oznamte paní Buřilové (ZŠ U Nemocnice, tel. 412 33 27 37číslo účtu. Variabilní symbol bude dítěti přidělen paní Buřilovou.

 

 

Z provozního řádu školní jídelny ZŠ U Nemocnice, Rumburk:

 

 

Ve školní jídelně se může žák začít stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování.

 

 

JAK JE MOŽNÉ PLATIT STRAVNÉ BEZHOTOVOSTNĚ:

 

Zálohově na měsíc dopředu dáte trvalý příkaz bance k 15. v měsíci na částku 600,- pro jedno dítě nebo v případě dvou dětí 1200,-.

 

Běžný účet školní jídelny je 4006150227/0100.

Variabilní symbol je číslo, které bylo dítěti přiděleno paní Buřilovou.

 

Vyúčtování je jednou ročně v červenci. O prázdninách musíte trvalý příkaz přerušit, obnovuje se k 15. srpnu.

 

Naší jídelně prosím sdělte Vaše číslo účtu, ze kterého budete platit - NUTNÉ.

Od 1. 10. 2012 můžete strávníky odhlašovat přes internet, ale jen v případě, že nám nahlásíte Vaši emailovou adresu.

 

 

JAK JE MOŽNÉ PLATIT STRAVNÉ SPOROŽIREM:

 

Na základě Vašeho povolení k inkasu si zálohu ve výši 600,- si vyinkasuje z Vašeho sporožirového účtu jídelna.

 

Číslo účtu školní jídelny je 4006150227/0100. Nám nahlásíte číslo účtu sporožira.

 

První inkaso je v srpnu, poslední v květnu a vyúčtování je jednou ročně v červenci.

 

Možná je také platba hotově v ZŠ Pastelka - u paní Benešové.

 

 

CENA OBĚDŮ od září 2022:


děti 06 - 10 let: 28Kč

 

děti 11 - 14 let: 30Kč

 

plná cena oběda: 95Kč

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

 

Přihlásit nebo odhlásit oběd musí strávník vždy den předem, pouze při náhlém onemocnění ho může zrušit týž den do 8 hodin na telefonním čísle 412 33 27 37  (ZŠ U Nemocnice).

 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

V době nemoci, prázdnin a ředitelského volna nemají děti na cenově zvýhodněný oběd nárok. V době nemoci je ze stravování odhlašuje rodič.

Rodiče mohou dětem stravu objednat, ale za plnou cenu 95Kč (v tomto případě je potřeba mít ke stravování přihlášenou dospělou osobu - zákonného zástupce, nelze objednat na dítě).

 

Vnitřní řád školní jídelny na následujících odkazu: ŘÁD ŠJ

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ:  

 

11:30 - 13:30 hodin

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album