MŠMT


 

 

 

Projekt "Tvořivá škola II"

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012894

 

Podpora profesního rozvoje a vzájemné spolupráce pedagogů, školního asistenta, nových metod výuky s využitím ICT, školních klubů a projektových dní.

 

Realizace projektu: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

 

 

 

Projekt "Tvořivá škola"
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005436
 

je spolufinancován Evropskou unií.
 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

Realizace projektu: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OPVK 56

 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Pastelka.


Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album