Školní družina


 Telefon ŠD: 601 127 770

                              

                             volejte 6:30 - 8:00, 12:00 - 16:30 (8:00 - 12:00 SMS nebo telefon ZŠ)

 

 

PROVOZ ŠD:  

 

06:30 - 07:40 ranní družina


12:00 - 16:30 odpolední družina - práce v odděleních

 

13:00 - 14:00, 15:00 - 16:00 - zájmové kroužky

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE:


● děti jsou do ŠD přihlášeny (odhlášeny) písemně - zápisní lístek


● děti odcházejí v doprovodu – samy dle zápisního lístku

 

● odchody dětí jsou v celou hodinu nebo v půlhodinách (13:00 - 13:30 - 14:00, .....)

 

● změna odchodu musí mít písemnou formu (lísteček, NIKOLIV TELEFON)

 

● do kroužků chodí děti pravidelně a přihlašují se minimálně na půl roku

 

● počet dětí v kroužcích je kapacitně omezen

 

● děti mají v ŠD přezůvky (ne pantofle)

 

● děti mají převlečení na školní zahradu

 

● v zájmu bezpečnosti žáků je vchod do budovy Školní družiny monitorován kamerovým systémem.

 

 

Prosíme maminky, aby svým dětem označily přezůvky, věci na převlečení ...... DĚKUJEME

 

 

 

 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2022/2023

 

ZÁŘÍ

 

 • Seznámení s řádem školní družiny a  bezpečností v ŠD a na školní zahradě
 • Seznámení s hygienickými pravidly při pobytu v ŠD
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – pohybové a míčové hry ...
 • Seznámení s bezpečnostními pravidly u herních prvků na školní zahradě (domečky, lanová sestava, houpačky)
 • Lidové tradice a zvyky – Svatomartinská pouť - Posvícení
 • Projektový měsíc – STROMY(stojan s ukázkami dřevin, určování stromů podle listů, palety - otisky listů, frotáž….)
 • Drobné hry a soutěže, turnaje
 • Práce na školní zahradě (hrabání, zametání, zalévání, pletí …)
 • Hrajeme si s přírodninami (šišky, kameny, listí… lisujeme rostliny)
 • Pozorování bezobratlých živočichů - zkumavky, lupy (určování druhů, zařazování do tříd…), využívání badatelských batůžků z projektových dnů
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekovýchova - Co je odpad?
 • Nabídka zájmových kroužků
 • Loučení s prázdninami – akce pro děti a jejich rodiče (soutěže, dílničky, stezka odvahy…)

 


ŘÍJEN

 

 • Zahájení činností zájmových kroužku (seznámení s bezpečností při činnostech)
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – pohybové a míčové hry ...
 • Lidové tradice a zvyky - Dušičky (Halloween)
 • Projektový měsíc – PŘÍRODNINY (sběr přírodnin, navlékání korálků, výroba venkovní sbírky přírodnin, podzimní dekorace…)
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Hry na pískovišti (stavba měst, vaření – restaurace, cukrárna)
 • Pozorování bezobratlých živočichů (klíč k určování druhů, badatelský batůžek)
 • Výtvarná, pracovní a dramatická výchova na téma PODZIM (plody, sklizeň, dýně, zavařování, houby, ...)
 • Výzdoba ŠD, úklid školní zahrady (listí)
 • Opakujeme si známé písničky a pohybové hry + nové
 • Průběžné seznamování dětí s pravidly u deskových a stolních her
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekovýchova – Kde se bere odpad?
 • Tvořivé dílny pro maminky – SEMÍNKOHRANÍ

 

 

LISTOPAD

 

 • Lidové tradice a zvyky - Svatý Martin - Advent
 • Projektový měsíc – VÁNOCE (výroba přáníček, ozdob, svícnů, dárečků …)
 • Dramatická výchova – scénky, veršované pohádky, říkanky
 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy
 • Výtvarná, pracovní výchova na téma PODZIM (roční období, listí, stromy, první sníh …)
 • Sběr žaludů (pro srnky na zimu)
 • Ekovýchova – druhy odpadů
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Dopis pro Ježíška

 

 

PROSINEC

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Lidové tradice a zvyky – Svatá Barbora – Svatý Mikuláš – Svatá Lucie – Štědrý den – Boží hod vánoční a svatý Štěpán
 • Mikuláš, čert a anděl - nadílka

 • Seznámení s bezpečností při zimních sportech a hrách

 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky

 • Adventní pohádky + aktivity

 • Výroba přáníček, jmenovek, dárečků a výzdoba na téma VÁNOCE

 • Seznámení s vánočními tradicemi a zvyky

 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

  

 

LEDEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Lidové tradice a zvyky – Nový rok – Tři králové - Masopust
 • Projektový měsíc – zimní sporty – ZIMNÍ OLYMPIÁDA
 • Zimní sporty – bobování, sáňkování
 • Stavby ze sněhu, ledové pokusy
 • Pozorování zimní přírody (počasí, život živočichů…)
 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky
 • Přikrmování srnek (krmelec za školní zahradou) senem, tvrdým chlebem…
  a ptáků (pravidelné doplňování krmítek)
 • Ekovýchova – co a jak třídit – papír
 • Tvořivé dílny pro maminky
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 

 

ÚNOR 

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Projektový měsíc – RECYKLOHRANÍ (výrobky z „odpadu“)
 • Jak žijí živočichové v zimě?
 • Soutěž ve stavění sněhuláků
 • Venkovní pokusy se zmrzlou vodou (ledová okýnka, koule, stavby…)
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky
 • Zimní „srandaolympiáda“
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Tvořivé dílny pro maminky
 • Ekovýchova - co a jak třídit - plast

 
 
BŘEZEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí)
 • Lidové tradice a zvyky – Morena
 • Projektový měsíc – SPOLEČENSKÉ HRY
 • VELIKONOCE – výzdoba ŠD, výroba kraslic, dekor. předmětů, pomlázky
 • Seznámení s velikonočními tradicemi
 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky
 • Ekologický týden – úklid školní zahrady
 • Jarní brigáda s rodiči
 • Příprava sadby na bylinkovou zahrádku
 • Výroba dárečku, rekvizit pro děti k zápisu do 1. třídy
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekovýchova - co a jak třídit - skloa
 • Tvořivé dílny pro maminky


 

DUBEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...
 • Lidové tradice a zvyky – Pašijový týden -Velikonoční pondělí – Čarodějnice a stavění májek
 • Projektový měsíc - VELIKONOCE – výzdoba ŠD, výroba kraslic, velikonočních dekorací, seznámení s velikonočními tradicemi
 • Práce na školní zahradě
 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky
 • Pastelkový zápis do 1.třídy
 • Výroba přáníček a dárečků k MDM
 • DEN ZEMĚ
 • Výtvarné a pracovní činnosti s tématem ČARODĚJNICE, JARO
 • Výlet s ČARODĚJNICÍ – sobotní akce pro děti a rodiče
 • Tvořivé dílny pro maminky
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 


KVĚTEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...

 • Projektový měsíc - RETRO

 • Práce na školní zahradě (skalka, záhony, arboretum, truhlíky ...)

 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)

 • Sběr lučních rostlin a trav - jejich určování podle klíče

 • Ukončení činností zájmových kroužků

 • Drobné hry a soutěže, hlavolamy, rébusy, křížovky, hádanky

 • Brigády s rodiči (údržba školní zahrady, drobné úpravy a vylepšení)

 • Tvořivé dílny pro maminky

 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 

 

ČERVEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...
 • MDD - ZAHRADNÍ SLAVNOST - akce pro děti, rodiče a partnerskou školu - soutěže, táborák … (spolupráce se ZŠ)
 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)
 • Sběr lučních rostlin a trav - jejich určování podle klíče
 • Spolupráce se ZŠ na školních výletech
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Úklid školní zahrady a školní družiny před prázdninami
 • ÚKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Celoročně - účast na akcích pořádaných jinými organizacemi (výstavy, soutěže, besedy, sportovní aktivity …)

 

Školní družina bude ke své činnosti využívat ŠD I. odd., ŠD II. odd., ŠD III. odd., tělocvičnu, učebny v ZŠ, jídelnu a školní zahradu.

 

Ivana Geislerová - vedoucí vychovatelka

 

Irena Mencová - vychovatelka

 

Bc. Michala Kobajová - vychovatelka          

 

Mgr. Alexandr Jindra - vychovatel

                                                                  

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album