Školní družina


 Telefon ŠD: 601 127 770

                              

                             volejte 6:30 - 8:00, 12:00 - 16:30 (8:00 - 12:00 SMS nebo telefon ZŠ)

 

 

PROVOZ ŠD:  

 

06:30 - 07:40 ranní družina


12:00 - 16:30 odpolední družina - práce v odděleních

 

13:00 - 14:00, 15:00 - 16:00 - zájmové kroužky

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE:


● děti jsou do ŠD přihlášeny (odhlášeny) písemně - zápisní lístek


● děti odcházejí v doprovodu – samy dle zápisního lístku

 

● odchody dětí jsou v celou hodinu nebo v půlhodinách (13:00 - 13:30 - 14:00, .....)

 

● změna odchodu musí mít písemnou formu (lísteček, NIKOLIV TELEFON)

 

● do kroužků chodí děti pravidelně a přihlašují se minimálně na půl roku

 

● počet dětí v kroužcích je kapacitně omezen

 

● děti mají v ŠD přezůvky (ne pantofle)

 

● děti mají převlečení na školní zahradu

 

● v zájmu bezpečnosti žáků je vchod do budovy Školní družiny monitorován kamerovým systémem.

 

 

Prosíme maminky, aby svým dětem označily přezůvky, věci na převlečení ...... DĚKUJEME

 

 


 

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2019/2020

 

ZÁŘÍ

 

 • Seznámení s řádem školní družiny a  bezpečností v ŠD a na školní zahradě
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – pohybové a míčové hry ...
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Jíme zdravě a s chutí - přednáška
 • Práce na školní zahradě (hrabání, zametání, zalévání, pletí …)
 • Péče o bylinkovou zahrádku (+ sušení bylin)
 • Hrajeme si s přírodninami (šišky, kameny, listí… lisujeme rostliny)
 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)
 • Loučení s prázdninami - českoněmecká akce s rodiči
 • Pouštění draků (+ Drakiáda v Německu)
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Vystoupení Sborečku na Loretánských slavnostech

 


ŘÍJEN

 

 • Zahájení činností zájmových kroužku (seznámení s bezpečností při činnostech)
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – pohybové a míčové hry ...
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)
 • Sběr lučních rostlin a trav - jejich určování podle klíče 
 • Výtvarná, pracovní a dramatická výchova na téma PODZIM (plody, sklizeň, houby)
 • Výzdoba ŠD, úklid školní zahrady (listí)
 • Opakujeme si známé písničky a pohybové hry + nové
 • Práce s přírodninami
 • Sběr kaštanů a žaludů
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekologie – třídíme odpad

 

LISTOPAD

 

 • Výroba dráčků a draků
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – pohybové a míčové hry ...
 • Dramatická výchova – scénky, veršované pohádky, říkanky
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Výtvarná, pracovní výchova na téma PODZIM (listí, stromy)
 • Příprava vánoční besídky (spolupráce se ZŠ)
 • Výroba přáníček, ozdob, svícnů, dárečků na VÁNOČNÍ JARMARK
 • Příprava Vánoční výstavy Na Kopečku (výrobky s vánoční tématikou) spolupráce se ZŠ
 • Ekologie – šetříme vodu
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 

 

PROSINEC

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Seznámení s bezpečností při zimních sportech a hrách
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Vánoční vystoupení Sborečku (koledy) v kostelíku Na Kopečku
 • MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA s programem
 • VÁNOČNÍ BESÍDKY (spolupráce se ZŠ)
 • Výroba přáníček, jmenovek, dárečků a výzdoba na téma VÁNOCE
 • Návštěva + předání dárků klientům z agentury Pondělí
 • Seznámení s vánočními tradicemi a zvyky
 • Návštěva + předání dárků klientům z agentury Pondělí
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

  

 

LEDEN

 

 • Zimní sporty – bobování, sáňkování
 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Pozorování zimní přírody (počasí, život živočichů…)
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Přikrmování srnek (krmelec za školní zahradou) senem, tvrdým chlebem… a ptáků (pravidelné doplňování krmítek)
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekologie – šetříme energie (zhasínání)

 

 

ÚNOR 

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí) – stavby ze sněhu, hokej
 • Jak žijí živočichové v zimě?
 • Soutěž ve stavění sněhuláků
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Zimní „srandaolympiáda“
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)
 • Ekologie - hry, hádanky, křížovky, doplňovačky, ...

 
 
BŘEZEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí)
 • VELIKONOCE – výzdoba ŠD, výroba kraslic, dekor. předmětů, pomlázky
 • Seznámení s velikonočními tradicemi
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Ekologický týden – úklid školní zahrady
 • Jarní brigáda s rodiči
 • Příprava sadby na bylinkovou zahrádku
 • Výroba dárečku, rekvizit pro děti k zápisu do 1. třídy
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)


 

DUBEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...
 • Práce na školní zahradě
 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy
 • Pastelkový zápis do1.tř.
 • Výroba přáníček a dárečků k MDM
 • DEN ZEMĚ
 • Výlet s ČARODĚJNICÍ – sobotní českoněmecká akce pro děti a rodiče
 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 


KVĚTEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...

 • Práce na školní zahradě (skalka, záhony, arboretum, truhlíky ...)

 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)

 • Sběr lučních rostlin a trav - jejich určování podle klíče

 • Ukončení činností zájmových kroužků

 • Drobné hry a soutěže, družinové rekordy

 • Brigády s rodiči (údržba školní zahrady, drobné úpravy a vylepšení)

 • Čtení pohádek na pokračování (1. a 2. tř.)

 

 

ČERVEN

 

 • Každodenní pobyt na školní zahradě (dle počasí), pohybové a míčové hry ...
 • MDD - ZAHRADNÍ SLAVNOST - akce pro děti, rodiče a partnerskou školu - soutěže, táborák …(spolupráce se ZŠ)
 • Pozorování bezobratlých živočichů (určování druhů, zařazování do tříd…)
 • Sběr lučních rostlin a trav - jejich určování podle klíče
 • Spolupráce se ZŠ na školních výletech
 • Úklid školní zahrady a školní družiny před prázdninami
 • ÚKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

Celoročně - účast na akcích pořádaných jinými organizacemi (výstavy, soutěže, besedy, sportovní aktivity …)

 

Školní družina bude ke své činnosti využívat ŠD I. odd., ŠD II. odd., ŠD III.odd., tělocvičnu, učebny v ZŠ, jídelnu a školní zahradu.

 

Ivana Geislerová - vedoucí vychovatelka

 

Irena Mencová - vychovatelka           

 

Mgr. Alexandr Jindra - vychovatel

                                                                  

650

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album