Zápis do I. třídy


"HRAVÁ NĚMČINA PRO PŘEDŠKOLÁKY“ – Mgr. Kateřina Geislerová

 

V úterý od 15:30 hod. v ZŠ Pastelka
 

Návštěva zájmového kroužku může zvýšit předpoklady pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ.

 

V případě zájmu volejte na tel. 721 779 702 (ředitelka Mgr. Soňa Pokorná)

 

 

 

 

Pro přijímání žáků do 1. ročníku platí zejména tato kritéria:

 

Vzhledem k tomu, že ZŠ Pastelka, o.p.s. preferuje nižší počet žáků ve třídách, je kapacita třídy omezena na počet 20.

 

O případné výjimce z počtu přijatých žáků rozhoduje ředitelka s ohledem na celkovou kapacitu školy.

 

 

Preferenční kritéria:

Na následujícím odkazu najdete Kritéria přijímání k základnímu vzdělávání

 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

(viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí této žádosti byly již tyto dokumenty:

 

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 

Předčasný nástup povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce .

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti – dle § 36, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Na následujících odkazech si můžete stáhnout dokumenty, které zákonným zástupcům radí, jak mohou pomoci svým dětem: 

Doporučení a Desatero 

 

Fotografie ze zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 naleznete ve FOTOGALERII.

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-zajem-o-pastelku-kazdym-rokem-roste-20140207.html

 

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album