Zápis do I. třídy


Vážení rodiče,

na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhne zápis na ZŠ Pastelka, o.p.s. bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.


V termínu od 1. 4. 2021 do 9. 4. 2021 bude škola přijímat vyplněné a podepsané přihlášky k přijetí včetně zápisního listu a kopie rodného listu dítěte touto formou:

  • Do datové schránky školy   2a6mbrz
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
  • Poštou
  • Vložením do poštovní schránky školy


Po obdržení žádosti o přijetí Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto registračním číslem budou děti uvedeny v seznamu přijatých i nepřijatých dětí, který bude vyvěšen na z venku přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Předpokládaný termín vyvěšení seznamu je 15. 4. 2021.


Formuláře ke stažení na následujících odkazech:


Přijímání žáků proběhne na základě kritérií uveřejněných na webových stránkách školy.

Po ukončení mimořádných opatření bychom rádi uspořádali setkání s přijatými žáky a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s paní třídní učitelkou, s prostředím školy a vzdělávacím programem. Budeme se na vás těšit smiley.

 

Nabídka pro rodiče a jejich děti

ZŠ Pastelka nabízí rodičům možnost dálkového připojení se na paní učitelku ve středu 7. 4. 2021. Rodiče a jejich děti se mohou v tento den podívat k nám do školy online, popovídat si s paní učitelkou, vzájemně se představit. Děti mohou přednést básničku, kterou se ve školce naučily, pojmenovat barvičky, napočítat do 10 a nebo jen sdělit, jestli se do školy těší.


Pokud chcete této nabídky využít, napište prosím na email paní ředitelky sonjapokorna@seznam.cz do 31. 3. 2021, abychom mohli setkání naplánovat a poslat další informace. Toto setkání není podmínkou pro přijetí a jeho průběh nebude podkladem pro hodnocení dětí k zápisu. Je to pouze nabídka pro děti, které se na zápis těšily.


 

Dárečky pro děti k zápisu

Připravili jsme pro všechny děti k zápisu dáreček. Rodiče si ho mohou vyzvednout ve škole v dopoledních hodinách (7.30 – 12.00) ve dnech od 6. 4. do 9. 4. 2021.

 


 


 

 

Fotografie ze zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 naleznete ve FOTOGALERII.

 

 

 

 

Pro přijímání žáků do 1. ročníku platí zejména tato kritéria:

 

Vzhledem k tomu, že ZŠ Pastelka, o.p.s. preferuje nižší počet žáků ve třídách, je kapacita třídy omezena na počet 20.

 

O případné výjimce z počtu přijatých žáků rozhoduje ředitelka s ohledem na celkovou kapacitu školy.

 

 

Preferenční kritéria:

 

  • Sourozenci uchazečů plnících si povinnou školní docházku v ČR, kteří v současné době studují na ZŠ Pastelka, o.p.s.

 

  • Děti, které mají ze ZŠ Pastelka z předchozího roku rozhodnutí o odkladu školní docházky.

 

  • Zbývající místa budou doplněna zájemci na základě losování.

 

 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

(viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí této žádosti byly již tyto dokumenty:

 

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 

Předčasný nástup povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce .

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti – dle § 36, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Na následujících odkazech si můžete stáhnout dokumenty, které zákonným zástupcům radí, jak mohou pomoci svým dětem: 

Doporučení a Desatero 

 

 

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-zajem-o-pastelku-kazdym-rokem-roste-20140207.html

 

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album