MŠMT


 

Projekt "Tvořivá škola"
 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005436
 

je spolufinancován Evropskou unií.
 

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 

Realizace od 1. září 2017

 

EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

OPVK 56

 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Pastelka.


Realizace projektu: od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album