Zápis do I. třídy


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŽÁKŮ 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

Vážení rodiče budoucích žáčků - prvňáčků,


vzhledem k mimořádným opatřením, která pro školy stále platí, Vás prozatím nemůžeme pozvat na společné setkání do školy, proto Vám posílám informace touto cestou.

 

Pokud se mimořádná opatření pro školy rozvolní, uskutečnili bychom setkání s Vámi v přípravném týdnu na konci srpna. Pokud by se ani toto setkání neuskutečnilo, budeme Vás čekat první školní den v úterý 1. září v 8 h na školní zahradě v ZŠ Pastelka, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků. Poté se rozejdeme do jednotlivých tříd. Rodiče prvňáčků půjdou také s dětmi do třídy, kde se přivítají s paní učitelkou a dostanou další informace.

 

Třídní učitelkou 1. třídy bude Mgr. Marta Papežová, která se už na Vaše děti moc těší. Tento první den bude trvat přibližně do 9:30. Od druhého dne už děti budou ve škole do 11:40, poté odchází na oběd a v klasickém provozu bude i školní družina (od 6:30 do 16:30).

 

Doufám, že vše proběhne dle plánu a mimořádná opatření už nebudou nutná. Přeji Vám všem poklidné zakončení předškolního období a příjemný vstup do období školního.

 

 

V příloze e-mailu, který jste obdrželi, máte tiskopisy, které si můžete vytisknout nebo si je osobně vyzvednout v ředitelně školy a vyplněné odevzdat při nástupu do školy:

 

  • studijní smlouva - tu si prosím vytiskněte 2x a vyplňte. Odevzdejte obě dvě v ředitelně školy během posledního týdne v srpnu nebo při nástupu žáka do školy. Smlouvy budou potvrzeny a Vám bude jedna vrácena. Poté Vám přidělím variabilní symbol žáka na placení školného.
  • dotazník pro rodiče žáka
  • zdravotní způsobilost žáka
  • seznam školních pomůcek pro 1. třídu

 

Mgr. Soňa Pokorná, ředitelka školy

 


 

VOLNÁ MÍSTA PRO BUDOUCÍ ŽÁČKY 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021


Vážení rodiče,

 

vzhledem k tomu, že u zápisu dětí do 1. třídy bylo tentokráte mnoho dětí, kterým byl doporučen odklad povinné školní docházky, nabízíme prozatím ještě volná místa.

 

V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku Mgr. Soňu Pokornou na tel. 721 779 702.

 


 

 

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ VE DVOU FORMÁTECH: 

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ (PDF), ŽÁDOST O PŘIJETÍ (WORD)

 

ZÁPISNÍ LIST (PDF), ZÁPISNÍ LIST (WORD)

 

ŽÁDOST O ODKLAD (PDF), ŽÁDOST O ODKLAD (WORD)

 

 

 

Fotografie ze zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 naleznete ve FOTOGALERII.

 

 

 

 

 

 

Pro přijímání žáků do 1. ročníku platí zejména tato kritéria:

 

Vzhledem k tomu, že ZŠ Pastelka, o.p.s. preferuje nižší počet žáků ve třídách, je kapacita třídy omezena na počet 20.

 

O případné výjimce z počtu přijatých žáků rozhoduje ředitelka školy.

 

 

Preferenční kritéria:

 

  • Sourozenci uchazečů plnících si povinnou školní docházku v ČR, kteří v současné době nebo v minulosti studovali na ZŠ Pastelka, o.p.s., děti zaměstnanců

 

  • Spolupracující rodiče - zájem o studium na ZŠ Pastelka, o.p.s. projeven předchozím kontaktem se školou, osobní návštěvou školy a zápisem do předběžného pořadí žádostí o přijetí.

 

  • Zbývající místa jsou doplněna zájemci podle pořadí jejich žádostí o přijetí - v den zápis}.

 

 

 

Podmínky udělení odkladu školní docházky

(viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů)

 

Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu a dle novely školského zákona je třeba, aby součástí této žádosti byly již tyto dokumenty:

 

  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

 

 

Předčasný nástup povinné školní docházky

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce .

 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti – dle § 36, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Na následujících odkazech si můžete stáhnout dokumenty, které zákonným zástupcům radí, jak mohou pomoci svým dětem: 

Doporučení a Desatero 

 

 

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-zajem-o-pastelku-kazdym-rokem-roste-20140207.html

 

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album