Stravování


INFORMACE K PLATBÁM OBĚDŮ NA MĚSÍC ZÁŘÍ

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:

 

Od 1. září 2015 nevaří jídelna ZŠ U Nemocnice dietní jídla. Více informací viz http://www.zsunemocnice.cz/skolni-jidelna.htm

 

 

INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ

 

Vážení rodiče,

 

pokud měníte způsob platby obědů z platby v hotovosti na platbu z běžného účtu, oznamte paní Buřilové (ZŠ U Nemocnice, tel. 412 33 27 37číslo účtu. Variabilní symbol bude dítěti přidělen paní Buřilovou.

 

 

Z provozního řádu školní jídelny ZŠ U Nemocnice, Rumburk:

 

 

Ve školní jídelně se může žák začít stravovat po vyplnění přihlášky ke stravování.

 

 

JAK JE MOŽNÉ PLATIT STRAVNÉ BEZHOTOVOSTNĚ:

 

Zálohově na měsíc dopředu dáte trvalý příkaz bance k 15. v měsíci na částku 450,- pro jedno dítě nebo v případě dvou dětí 900,-.

 

Běžný účet školní jídelny je 4006150227/0100.

Variabilní symbol je číslo, které bylo dítěti přiděleno paní Buřilovou.

 

Vyúčtování je jednou ročně v červenci. O prázdninách musíte trvalý příkaz přerušit, obnovuje se k 15. srpnu.

 

Naší jídelně prosím sdělte Vaše číslo účtu, ze kterého budete platit - NUTNÉ.

Od 1. 10. 2012 můžete strávníky odhlašovat přes internet, ale jen v případě, že nám nahlásíte Vaši emailovou adresu.

 

 

JAK JE MOŽNÉ PLATIT STRAVNÉ SPOROŽIREM:

 

Na základě Vašeho povolení k inkasu si zálohu ve výši 450,- si vyinkasuje z Vašeho sporožirového účtu jídelna.

 

Číslo účtu školní jídelny je 4006150227/0100. Nám nahlásíte číslo účtu sporožira.

 

První inkaso je v srpnu, poslední v květnu a vyúčtování je jednou ročně v červenci.

 

Možná je také platba hotově v ZŠ Pastelka - u paní Benešové.

 

 

CENA OBĚDŮ: 


děti 07 - 10 let: 22Kč

 

děti 11 - 14 let: 24Kč

 

plná cena oběda: 55Kč

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

 

Přihlásit nebo odhlásit oběd musí strávník vždy den předem, pouze při náhlém onemocnění ho může zrušit týž den do 8 hodin na telefonním čísle 412 33 27 37  (ZŠ U Nemocnice).

 

Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

V době nemoci, prázdnin a ředitelského volna nemají děti na cenově zvýhodněný oběd nárok a jsou ze stravování odhlášeny. Rodiče mohou dětem stravu objednat, ale za plnou cenu 55Kč.

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ:  

 

11:30 - 13:30 hodin

Kontaktní údaje

ZŠ Pastelka, o.p.s.
Jiříkovská 962/49
408 01 Rumburk

tel.: +420 412 332 065
mob.: +420 721 779 702

sonjapokorna@seznam.cz
zspastelkaops@atlas.cz
a-jindrova@seznam.cz

ID datové schránky: 2a6mbrz

Náhodná fotografie

album